شک داشتن و دو دل بودن بزرگترین خیانت کارانند، هنگام تردید بیشتر سعی و تمرکز کنید.

زندگی مانند دریای متلاطم است سعی کنید کاپیتان خوبی برای کشتی زندگی تان باشید.

مثبت اندیش باشید و ذهن خود را برای موفقیت برنامه نویسی کنید.

احساسات و ارتعاشات درونی خود را مدیریت کنید تا نتایج متمایزی بدست آورید.

کارهای روزانه تان را اولویت بندی کنید و از میان آنها مهمترین را انتخاب کنید.

برای افزایش اعتماد بنفستان بر کارهای افراد موفق و ثروتمند، تمرکز کنید تا از آنها کار یاد بگیرید.

باید روز به روز آگاهیتان بیشتر شود برای این کار بدنبال یادگیری باشید، نه مقطعی بلکه دائمی

اگر بلد نیستید کاری را انجام دهید از قبول مسئولیت آن صرف نظر کنید و آن کار را قبول نکنید

سعی کنید از شغل خود لذت ببرید و احساسات و شور و شوق خود را نسبت به آن بیشتر کنید

بسیار مودبانه "نه" گفتن را یاد بگیرید.

برای رشد هیجانات و اعتماد به نفس خود ورزش کنید.

 در کنار کارهای مادی به کارهای معنوی هم بپردازید.

شما نمی توانید همه را راضی نگه دارید راضی نگهداشتن دیگران دیوانگی است. پس خودتان باشید.

برای افزایش اعتماد به نفستان راه های متفاوتی برای انجام کارتان انتخاب کنید.

نحوه برقراری ارتباطات را یاد بگیرید و توانایی های خود را دست کم نگیرید.

اگر انتقادی دارید راحت آنرا بیان کنید این کار اعتماد به نفستان رابیشتر می کند.

سعی کنید در کانون توجه دیگران قرار بگیرید و به بهترین نحو کارتان را انجام دهید.

ناتوانی در انجام یک کار مشخص، چیز عجیبی نیست بلکه بسیار هم عادی است.

نظم و انضباط و تمیز بودن خانه و محل کار، اعتماد به نفس و تمرکزتان را بیشتر می کند.

وقتی کارهایی برای انجام دادن برای امروز در نظر دارید قورباغه بزرگ را اول قورت دهید.

شاد باشید و بیشتر بخندید؛ مستقل باشید؛ عدم وابستگی تان را به همه نشان دهید.

افراد موفق، اهداف بزرگ خود را به هدف های کوچکتر تقسیم می کنند تا کارایی بیشتری داشته باشند

نوشتن نوشتن و بازهم نوشتن؛ اهداف خود را همیشه بنویسید اگر ننویسید انجام نمی دهید.

 خودتان را دوست بدارید و به سلامتی، لباسهای تمیز، و ظاهرتان توجه کنید.

افزایش اعتماد بنفس، شیوه های مختلفی دارد، به روشهای مختلف اعتماد بنفستان را افزایش دهید.

شما باید خودتان را نسبت به خودتان مقایسه کنید نه بادیگران، اگر اینگونه است این کار را ترک کنید.

طرح ها و نقشه هایتان را همیشه تا آخر انجام بدهید تا اعتماد بنفستان بیشتر شود.

زمانیکه در کارتان احساس درد و رنج جسمی و روحی می کنید موقتا از کار دست بردارید تا جسم و روحتان آرامتر شود. دوباره کارتان را ادامه دهید.

همواره بر هدفتان تمرکز کنید؛ سعی و تلاش و جدوجحد و کوشش تان را در راه هدفتان بکار بگیرید.

همواره در سمینارها و جلسات و کلاس های آموزشی شرکت کنید، آگاهی بیشتر رمز موفقیت است.

 سعی کنید هر روز ، بدون توقع، به دیگران کمک کنید.البته اولویتِ اول، کار خودتان است.

کاری کنید که دیگران از ارتباط برقرار کردن با شما احساس سربلندی کنند.

 خودتان باشید، فیلم بازی نکنید چونکه دیگران به زودی به کار شما پی می برند.

  منبع: سایت آموزشفا

  pdf مقاله را از همین لینک داونلود کنید