آموزش فا: تجسم خلاق یا تجسم موفقیت، فقط یک شگرد آموختنی، و پوچ و بیهوده نیست. قطعا ما با افکار خوب و مثبت یک زندگی خوب را تجربه می کنیم و با تجسم افکار بد یک زندگی بد و منفی را پشت سر خواهیم گذاشت.

نیروی ذهن انسان، چنان قدرتمند است که روی هرچیزی تمرکز کند آن را بدست می آورد. در حقیقت قدرت ذهن انسان بسیار بیشتر از میزانی است که در مورد آن می اندیشیم. کافی است تمرکز کردن را یاد بگیرید و تمرین و تکرار کنید تا به نتیجه برسید. تجسم خلاق زیر مجموعه ی قانون جذب است و با استفاده از این قانونِ قدرت جذب به خواسته هایتان برسید. هر چیزی را که می خواهید به تصرف خود درآورید، ابتدا در ذهن خود ایجاد کرده، سپس  با تکرار و تمرین، به هر آنچه که میخواهید، برسید یا بدست آورید. 

تمرین و تکرار، دو کلمه ی ساده ای هستند که از قدرت بسیار برخوردارند، شما با تمرین و تکرار، تمرین و تکرار می توانید هر چیز مثبتی در زندگی خود بدست آورید و تغییرات شگرفی در زندگی خود ایجاد کنید. شما با استفاده از قدرت تجسم خلاق که از خلاقیت شما سرچشمه می گیرد، از لحظه لحظه ی زندگی خود لذت  ببرید.


اگر می خواهید بهره وری کاملی در زندگی خود ایجاد کنید، به قدرتمند کردن تجسم خلاق خود بپردازید.

شما، چه بخواهید و چه نخواهید، تجسم در ذهنتان بطور اتوماتیک مشغول کار است. چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی. پس چه بهتر است ما تجسم خود را با ضمیر خودآگاه خود مدیریت کنیم. و آن را در جهت منفعت خود هدایت کنیم.

در واقع ذهن ناخودآگاه ما بیشعور است. (تعجب کردید؟) و تفاوت بین افکار مثبت و افکار منفی را در نمی یابد، در نتیجه هر آچه به ذهن ما می رسد، ذهن شروع به کار کردن با آن فکر می پردازد. و بر اساس نوع افکار ما نتیجه ی همان فکر را متجلی می رساند. و این خطرناک است، اگر به ضمیر ناخودآگاه خود فرصت دهیم که به صورت افسار گسیخته بر روی افکار منفی فعالیت کند. و البته وارونه ی این گفته هم درست است. پس بیاییم با هم ضمیر ناخودآگاه مان را بر روی افکار مثبت و یا هرآنچه که می خواهیم در زندگی واقعی خود، بدست آوریم، متمرکز کنیم.


ضمیر ناخودآگاه چه می کند؟

بحث ضمیر ناخودآگاه بسیار وسیع است و در این بحث نمی گنجد. و ما در آینده بصورت مفصل آنرا آموزش خواهیم داد. هر وقت با تمرین و تکرار (تجسم هدفی که در ذهن داریم) توانستیم هدف خود را به ضمیر ناخودآگاه خود منتقل کنیم. آنوقت است که احساس می کنیم به انرژی سرشاری دست پیدا کرده ایم، اعتماد به نفسمان بالا می رود، روحیه ی ما تقویت می شود، خود باوری مان به طرز اعجاب انگیزی قوی می شود، تمرکز و تسلط مان بر اوضاع 

 چنان تقویت می شود که می توانیم به آسانی هدفمان را در آغوش بگیریم. آیا لذت بخش تر از این در دنیا چه چیزی می تواند وجود داشته باشد.

پس تا اینجا به این مسئله دست پیدا کردیم که تجسم خلاق، خودباوری، اعتماد به نفس، (نه) گفتن و بسیاری از ویژگی های مثبت که به آنها پرداخته ایم، از کلیدهای موفقیت بشمار می روند.

کلیدهای دیگر موفقیت

برنامه ریزی

گذشته، انگیزه ی آزمونهای قبلی است، زمان حال منزلگاه تصمیم گیری است، و آینده سکوی ترقی و ارتقاء است. البته تصمیم گیری همیشه بر برنامه ریزی مقدم است. انسان با تجزیه و تحلیل رویدادهای گذشته، دست به برنامه ریزی زمان حال میزند و آینده را رقم میزند. اساس و پایه های برنامه ریزی بر سه ستون استوار است: خودشناسی، جهت بخشی فعالیت‏ها، و بهبود کیفیت زندگی در طول زمان.


"تو همانی که به آن می اندیشی" اگر ایمانت را تباه شده بدانی پس شکست مداوم خود را پذیرفته ای و در گوشه ای منزوی شده ای و خود را مطیع اندیشه های منفی ساخته ای. بهره مندی از سرمایه ی حیات و زندگی: استفاده مطلوب و بهتر از «زمانِ» اندک و گرانبها، فقط و فقط از راه برنامه ریزی و «مدیریت زمان» که هوشیارانه، پی در پی و پایدار گردآوری شده باشد، فراهم میشود. مدیریت زمان که در اصل، همان برنامه ریزی است، به معنای تصرف و کنترل بر فرصت‏ها و جهت دادن به کوشش و تلاش است. البته ما قصد نداریم که به پرداختن به برنامه ریزی بپردازیم. همینکه بدانیم برنامه ریزی، یکی از کلیدهای موفقیت است، کافی است.

کلیدهای دیگر موفقیت: خودباوری، خود تشویقی، انگیزه، حرکت و تلاش، جرأت، شجاعت. البته لازم نیست که در مورد تمام این کلمات، توضیحات مربوط به آن را بنویسیم و همانگونه که قبلا گفتیم همین که بدانید این واژه ها از کلیدهای موفقیت بکار میروند، کافی است.


از لینک زیر pdf مقاله را به رایگان دانلود کنید
در مورد تجسم خلاق چه می دانید؟در مورد تجسم خلاق چه می دانید؟