آرامش

اقدام های مثبت برای برخورد با روزهای بد

/individual-improvement-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C

گاه زندگی به قدری تحت تاثیر کار، خانواده، تحصیل، منزل، و زندگیِ اجتماعی سخت می شود که ما را کلافه می کند. در این مقاله به چهار راهنمایی اشاره کرده ام که اگر احساس کلافگی می کنید، می توانید از آنها استفاده نمایید:


نکته ها و ایده هایی برای آرامش در زندگی

/post-21

با توجه به اینکه بشر در موقعیت نابهنجاری زندگی می کند، و آلودگی ها به خصوص آلودگی صوتی دنیا را فراگرفته و زندگی بشر به یک زندگی ماشینی تبدیل شده است. و انسان ها بیشتر به رباط شبیه تر هستند تا به انسانِ یک قرن پیش