آسایش

نکته ها و ایده هایی برای آرامش در زندگی

/post-21

با توجه به اینکه بشر در موقعیت نابهنجاری زندگی می کند، و آلودگی ها به خصوص آلودگی صوتی دنیا را فراگرفته و زندگی بشر به یک زندگی ماشینی تبدیل شده است. و انسان ها بیشتر به رباط شبیه تر هستند تا به انسانِ یک قرن پیش