ارز دیجیتال قیسبوک

لیبرا چیست؛ هر آنچه باید درباره ارز دیجیتال فیسبوک بدانید

/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

پروژه لیبرا (Libra) یا همان ارز دیجیتال فیس‌بوک، یک ارز دیجیتال جهانی بوده که هدفش ارائه خدمات پرداخت و انتقال پول به تمام مردم جهان است. در این مطلب، با این پروژه عظیم به‌طور کامل آشنا می‌شوید.