اهمیت بسته بندی

5 راه شگفت‌زده کردن مشتریان

/5-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86

قبل از شروع هر کاری،‌ از خود بپرسید: «آیا کاری که می‌کنید قابلیت تاثیرگذاری بر مشتری‌ها را دارد؟» اگر نتوانید جواب این سوال را پیدا کنید، به احتمال زیاد کسب‌وکارتان مشتریان ثابتی نخواهد داشت.