بازاریابی مشتری

بازاریابی به شیوه ای متفاوت(کپسول گاو بنفش)

/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA

کپسول «گاو بنفش؛ چگونه تفاوت موفقیت را تضمین می‌کند؟»  نوشته‌ی ست گاردین است. این کپسول صوتی، ارائه دهنده‌ی بهترین و به صرفه‌ترین راه برای توسعه‌ی کسب و کار شماست.