بهبود فردی

آموزش ترفند هایی جهت توسعه فردی

/post-41

بعضی از سخنان، اغلب عزت نفس مخاطب مان را پایمال می کند و اعتماد به نفسشان را خدشه دار می کند. در صورتیکه با اندکی اندیشه و تفکر می توانیم جملات محتاطانه تری را به کار ببریم. هنگام سختی ها، چالش افراد را تایید کنید و نمک بر زخمشان نپاشید، وقتی کمکی از دستتان بر نمیآید پس بر مشکلشان نیافزایید  زیرا در غیر اینصورت خودشان را دست و پا چلفتی و بی عرضه فرض می کنند و ما را یک احمق دیوانه!