ترس

تنها روش عملی غلبه بر ترس

/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3

وقتی از دوستانتان می‌شنوید: «این فقط زاییده فکر و خیال‌هایت است، نگران نباش! چیزی وجود ندارد که بابتش بترسی» در خیرخواهی آن‌ها تردید نکنید؛ ولی با این حال خودتان بهتر می‌دانید که این جور آرامش‌بخش‌های ضد ترس هیچ‌وقت جواب نداده‌اند. این جملات آرامش‌بخش می‌توانند برای چند دقیقه یا چند ساعت ترستان را کم کند؛ ولی درمان از طریق باور این جملات، نه اطمینان به‌وجود می‌آورد و نه ترس را از بین می‌برد.


منطقه امن ذهنی چیست؟

/amoozeshfa-com-psychology-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C

منطقه امن ذهنی قسمتی از هارد ذهن انسان است که بوسیله خود انسان ایجاد شده و تقریبا حاضر نیست که از این منطقه بیرون بیاد. بدلیل اینکه انسان در این حالت، آسایش و آرامش دارد و احساس امنیت می کند، حاضر به ترک این منطقه نیست. در سخنان بسیاری از بزرگان می بینیم که توصیه کرده اند"اگرمی خواهید طعم موفقیت را بچشید باید منطقه امن خود را ترک کنید"