ترستان را مهار کنید

تنها روش عملی غلبه بر ترس

/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3

وقتی از دوستانتان می‌شنوید: «این فقط زاییده فکر و خیال‌هایت است، نگران نباش! چیزی وجود ندارد که بابتش بترسی» در خیرخواهی آن‌ها تردید نکنید؛ ولی با این حال خودتان بهتر می‌دانید که این جور آرامش‌بخش‌های ضد ترس هیچ‌وقت جواب نداده‌اند. این جملات آرامش‌بخش می‌توانند برای چند دقیقه یا چند ساعت ترستان را کم کند؛ ولی درمان از طریق باور این جملات، نه اطمینان به‌وجود می‌آورد و نه ترس را از بین می‌برد.