تنش فکری

وسواس فکری چیست و چگونه درمان می شود؟

/%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وسواس فکری یکی از اختلالات مزمن است که در صورت ریشه دار شدن می تواند مشکلات زیادی را برای فرد ایجاد نماید. درمان وسواس فکری بیشتر به شکل روان درمانی است اما گاهی در نوع دارویی نیز دنبال می شود. برای غلبه بر این افکار باید تمامی اطرافیان نیز در روند درمان مشارکت داشته باشند.