توسعه فردی

آیا رویاهای کودکی را با حقیقت پیوند داده اید؟

/post-42

شما از چنان قدرتی برخوردارید که می توانید رویاهایتان را به حقیقت بپیوندید و به زندگی ای که می خواهید دست پیدا کنید. یکی از مهم ترین منابعی که در اختیار دارید، رسیدن به این آگاهیست که اگر می خواهید در زندگی موفق شوید، باید موفقیت را در درون خود خلق کنید. هر موفقیتی برای آنکه نمود خارجی پیدا کند ابتدا باید در درون شما ایجاد شود. قبل از اینکه پنداره ای برای خود در نظر بگیرید، قبل از اینکه موفق شوید و به خیالات خود صورت حقیقت بدهید، باید قدرت شخصی خود را بپذیرید.


آموزش ترفند هایی جهت توسعه فردی

/post-41

بعضی از سخنان، اغلب عزت نفس مخاطب مان را پایمال می کند و اعتماد به نفسشان را خدشه دار می کند. در صورتیکه با اندکی اندیشه و تفکر می توانیم جملات محتاطانه تری را به کار ببریم. هنگام سختی ها، چالش افراد را تایید کنید و نمک بر زخمشان نپاشید، وقتی کمکی از دستتان بر نمیآید پس بر مشکلشان نیافزایید  زیرا در غیر اینصورت خودشان را دست و پا چلفتی و بی عرضه فرض می کنند و ما را یک احمق دیوانه!