ثروت

مدیریت محتوا شیوه ای برای تولید و جذب شغل و ثروت

/post-18

کسب و کار افراد متمول را بررسی کنید، سعی کنید بفهمید که این افراد چگونه این همه ثروت را بدست آورده اند؟ شاید شما هم بتوانید از آنها الگو برداری کنید، شاید رمز و رازی در کسب و کارشان هست، که هر روز بر ثروتشان افزوده می گردد.


دوست داشتن پول، ثروت و جذب پول بصورت بسیار ساده

/post-6%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87

آموزش فا: شما تا حدودی اطمینان دارید که پول بیشتری میخواهید چون میدانید مقدار پولی که اکنون دارید برای شما کافی نیست.کافی تا چه حد؟ این به شما بستگی دارد، این زندگی شماست و شما باید قوانین آن را وضع کنید. بسیار خوب! پول یک نیاز فیزیکی است و به شما این توانایی را میدهد که کارهای زیادی انجام دهید، پس بیاید ببینیم چگونه میشود پول بیشتری جذب کرد. چیزی که شما همیشه میپرسید این است که چگونه پول بیشتری جذب کنم؟ اما نکته مهم این است که چگونگی اهمیتی ندارد و همیشه همه چیز با چرا شروع میشود. تنها چگونهای که مهم است، این است که شما چگونه چرا را تعبیر میکنید؟ سوال جالب و شاید گیج کنندهای است؛ خانم مینا علیزاده