خلاقیت

چگونه خلاقیت در درون انسان متبلور می شود؟

/http-amoozeshfa-com-post-7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

از قدیم الایام گفته اند که تجربه بالاتر از علم است. برای پرورش خلاقیت، تجربه نشان داده است، افرادی که همه ی وقتشان پُر است و فرصت سر خاروندن ندارند، نمی توانند خلاقیت را تجربه کنند.