درآمد غیر فعال

چطور مثل افراد ثروتمند بدون کار کردن پول پارو کنیم؟

/rich-and-poor-thinking

فکر می‌کنید تفاوت افراد فقیر و ثروتمند در چیست؟ خیلی وقت‌ها شنیده‌ایم که فلان آدم ثروتمند بدون کار کردن پول پارو می‌کند. آیا واقعا این جمله درست است؟ شما چقدر در عمر خود برای پول درآوردن تلاش کرده‌اید؟ فکر می‌کنید بیش‌تر شما برای پول کار کرده‌اید یا پول برای شما؟


مدیریت محتوا شیوه ای برای تولید و جذب شغل و ثروت

/post-18

کسب و کار افراد متمول را بررسی کنید، سعی کنید بفهمید که این افراد چگونه این همه ثروت را بدست آورده اند؟ شاید شما هم بتوانید از آنها الگو برداری کنید، شاید رمز و رازی در کسب و کارشان هست، که هر روز بر ثروتشان افزوده می گردد.