زندگی شاد

شوخ طبعی را چگونه ملموس تر کنیم؟

/%D8%B4%D9%88%D8%AE-%D8%B7%D8%A8%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

شوخ طبعی یکی از صفات پرطرفدار در محفل های دوستانه و خانوادگی می باشد. به طور کلی هر فردی تمایل دارد شوخ طبع باشد. برای اینکه بتوانید بذله گویی را فرا بگیرید، بهتر است داستان های طنز بیشتری را بخوانید، فیلم های کمدی ببنید و با افراد بذله گو ارتباط داشته باشید.