شکست

مدیریت پروژه کاربردی

/post-43-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C

بعضی از مهارت‌ها برای موفقیت، مهارت‌هایی جانبی هستند. این مهارت‌ها مفید هستند؛ ولی بر میزان موفقیت یا شکست شما تاثیری ندارند. مهارت‌های دیگری وجود دارند که در رسیدن به بیش‌ترین توانایی‌ها، بسیار حیاتی هستند و اگر می‌خواهید به اهداف شغلی و مالی‌تان برسید، باید این مهارت‌ها را به بالاترین حد ممکن برسانید.یکی از این مهارت‌های ضروری، توانایی مدیریت پروژه‌ها با ابعاد مختلف است. پروژه را می‌توان یک کار چند مرحله‌ای تعریف کرد، چیزی که هر روز در زندگی و کارتان با آن سروکار دارید. برای موفق شدن باید در مدیریت پروژه قوی باشید.


چگونه قوی باشیم و شکست نخوریم؟

/post-8-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85

چگونه قوی باشیم و شکست نخوریم؟ سعی، کوشش، استقامت، پایداری و استواری، سمج بودن، کلید تسلط و دست یافتن به هر گونه موفقیتی در زندگی است. اگر می خواهید در کاری موفق و کامیاب باشید، و در کاری متبحر و چیره دست شوید، شش کلمه ی بالا رو همیشه مثل حلقه در گوش بیاویزید.