شیوه های ارتباط با مشتری

منظور از مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟

/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

مدیریت ارتباط با مشتری یکی از تکنیک های فوق العاده در زمینه خرید و فروش است که افراد بسیاری می توانند از آن برای بازاریابی و کسب و کار استفاده کنند. در واقع برای اینکه بتوانید مشتری مداری در پیش بگیرید، باید با اصول و قوانینی نظیر شناسایی نیاز مشتری و ... آشنا شوید.