مشتری

مشتری احتمالی چیست و چه خصوصیاتی به همراه دارد؟

/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

مشتری احتمالی به مشتری گفته می شود که هنوز تصمیم قطعی درباره خرید محصول را ندارد. از این رو نمی توان از آن به عنوان مشتری واقعی نام برد. این مشتری باید با روش های تبلیغات و بازاریابی جذب گردد. ضمن اینکه توضیح کامل درباره محصولات و روش های مناسب برای توجیه کردن به آن ها ارائه گردد.


14 استراتژی برای افزایش فروش محصولات‌

/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA

یافتن افرادی که محصول شما را خریداری کنند، بخش مهمی از کل فرآیند فروش است. آیا محصولی خوب دارید اما مشتریان مناسب ندارید که آن را خریداری کنند؟آیا از روش دسترسی به مشتریان خود اطمینان ندارید یا پیام فروش‌‌تان گیج‌کننده است؟از این 14 نکته فروش برای دستیابی به مشتری مناسبی که محصول‌تان را خریداری خواهد کرد، استفاده کنید.