پرداخت اینترنتی

آپدیت گورخر گوگل! چطور با zebra رفیق باشیم؟

/%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B1-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-zebra-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

الگوریتم گورخر نه! گورخر یک آپدیت برای هسته الگوریتم گوگل است. این بروزرسانی یکی از راهکارهای گوگل برای مبارزه با فروشگاه‌های اینترنتی بی‌کیفیت است.در مورد دلیل نام گذاری این آپدیت هنوز صحبت‌های زیادی هست اما یک نظریه محکم وجود دارد؛ اینکه "راه‌راه" بودن این حیوان باعث استتار بهتر او در طبیعت می‌شود. این موضوع کنایه‌ای است به سایت‌های فروشگاهی بی‌کیفیتی که سعی می‌کنند با رسیدگی به ظاهرشان، به مخاطب القاء کنند که ما یک فروشگاه معتبریم.در ادامه این مقاله کوتاه، در مورد آپدیت گورخر توضیح می‌دهیم و بعد به شما می‌گوییم که چطور با آن رفیق باشیم و از خشم او دوری کنیم.