کتاب صوتی

چرا باید تسلط بر خود را یاد بگیریم؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85

برای اینکه بتوانیم در مکان های مختلف به عنوان فرد ایده آل شناخته شویم، باید تسلط بر خود داشته باشیم. این تسلط بخشی از هوش هیجانی قلمداد می شود. ضمن اینکه در همین راستا عواطف، احساسات، رفتارها و ... مورد کنترل قرار می گیرند. تمامی این اقدامات از یک ذهن ورزیده و آماده نشأت خواهد گرفت.


روند تمرکز بر هدف چگونه است؟

/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تمرکز بر هدف می تواند شما را زودتر از حد تصور در مسیر دستیابی به هدف قرار دهد. این تمرکز یعنی شما وقت لازم را برای هدف در نظر گرفته اید و در مورد آن به خوبی برنامه ریزی نموده اید. داشتن یک برنامه مشخص می تواند شما را در دستیبابی به اهداف تان کمک نماید.


چطور مثل افراد ثروتمند بدون کار کردن پول پارو کنیم؟

/rich-and-poor-thinking

فکر می‌کنید تفاوت افراد فقیر و ثروتمند در چیست؟ خیلی وقت‌ها شنیده‌ایم که فلان آدم ثروتمند بدون کار کردن پول پارو می‌کند. آیا واقعا این جمله درست است؟ شما چقدر در عمر خود برای پول درآوردن تلاش کرده‌اید؟ فکر می‌کنید بیش‌تر شما برای پول کار کرده‌اید یا پول برای شما؟