کسب و کار

مبانی و مفاهیم کسب و کار

/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

اصطلاح کسب و کار عبارت است از یک سازمان یا نهاد سرمایه گذاری درگیر فعالیت­های تجاری، صنعتی یا حرفه­ای که برای انجام یک مأموریت خیرخواهانه یا بیشتر برای یک هدف اجتماعی فعالیت می­کنند. همچنین، کسب و کار به مجموعه اقدامات و فعالیت­های سازمان­ یافته توسط اشخاص مختلف برای تولید و فروش کالاها و یا ارائه خدمات به مشتریان برای دستیابی به میزانی از سود اشاره دارد. بنابراین، محدوده کسب و کار از نظر مقیاس می­تواند از یک مالکیت شخصی تا یک شرکت بین المللی متفاوت باشد.