NLP

بهترین روش حل مشکلات زندگی با تکنیک‌های ان ال پی

/life-problems-nlp

خیلی از ما انسان‌ها زمانی که دوستی یا آشنایی به سراغ ما می‌‌آید و مشکل خود را مطرح می‌کند تقریبا بهترین روش‌های ممکن را به او ارائه می‌کنیم اما اگر همان مشکل برای خودمان پیش بیاید، برطرف کردن آن کار سختی برای ما خواهد بود. علت این اتفاق چیست؟ پاسخ ساده‌ است. زمانی که ما از بیرون به مشکل نگاه می‌کنیم ساده‌تر می‌توانیم برای حل آن راهکار ارائه دهیم